Make your own free website on Tripod.com

KENAPA PERLU TAKAFUL

 

 
  • Insan selalu terdedah kepada musibah atau malapetaka seperti kecurian, kebakaran, dan banyak lagi yang akan mengakibatkan kerugian dan pengurangan nilai.

  • Jenis dan tahap risiko berbeza-beza dari segi nilai mendapatkan semula.

  • Risiko atau musibah itu tidak pasti bila akan terjadi.

  • Untuk mendapatkan semula keadaan asal Insan perlu berusaha atau berikhtiar menyediakan bantuan.

  • Sistem atau saluran bantu membantu dianjurkan dan digalakkan oleh agama.

  • Sistem Takaful boleh meringankan beban risiko dan menyambung aktiviti harian.

  • Hanya sistem takaful yang ramai dapat membantu yang ditimpa musibah.

  • Sistem takaful menguntungkan.

PERLINDUNGAN

 

Surah Al-Maidah Ayat 2
"Bekerjasamalah kamu di dalam kebaikan dan jangan berkerjasama dalam dosa dan permusuhan".

.

Hadith riwayat Bukhari
"Tinggalkan anak dan isteri kamu dengan kesenangan lebih baik dari tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta".

.

Hadith riwayat Bukhari dan Muslim
"Setiap daripada kamu adalah pemikul tanggungjawab dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap mereka yang di bawah tanggungan kamu".

.

Hadith riwayat Ibnu Majah
"Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah sesiapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwaraga manusia".

.

Hadith riwayat Ahmad
"Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah bahawa sesiapun tidak masuk syurga jika tidak memberi perlindungan kepada jirannya yang tersepit".

 

Kembali Ke Muka Hadapan