Make your own free website on Tripod.com

Selamat Datang 

Semoga dapat memberi manfaat Bersama. Amin!

    Kalau Kita Kejar Dunia, Akhirat Akan Jauh Dari Kita,

Kalau Kita Kejar Akhirat, Dunia Akan Dekat Dengan Kita.

.

TAKAFUL - INSURANS SECARA ISLAM

1.0 PENGENALAN

Takaful diketahui umum sebagai salah satu  alternatif kepada masyarakat yang ingin memilih sistem insurans yang ingin disertai sebagai satu bentuk Perancangan Kewangan. Di Takaful kami amat memahami betapa pentingnya perancangan  kewangan. Oleh itu kami komited membantu di dalam merancang kewangan anda untuk masa depan yang lebih terjamin.

1.1 Istilah Takaful

Makna, Tujuan, Ciri-Ciri & Konsep Tabarru' & K & Konsep Al Mudharabah

1.2 Kenapa Perlu Takaful
Sistem Pengurusan Risiko dan Bantu Membantu.

1.3 Kepentingan Takaful Kepada Anda
Setiap sesuatu perkara itu semestinya ada kepentingannya. Begitulah dengan Insurans secara Islam Ini. Antaranya    Simpanan & perlindungan / Pendidikan Anak Anak / Penyakit & Bil Hospital / Keluarga Anda / Pendapatan Semasa Pencen / Haji, Umrah & Bercuti / Wanita / Hilang Upaya. 

1.4 Insurans Menurut Pandangan Islam

Khutbah Jumaat Di Masjid Shah Alam.

2.0 CONTOH PRODUK TAKAFUL

2.1 Contoh Ilustrasi Pengiraan (under construction)
Simpanan dan Manafaat Perlindungan. 

2.2 Contoh Perancangan Kewangan (under construction)
Pengeluaran AP tanpa memjejaskan Manafaat Perlindungan.

3.0 LAIN LAIN

3.1 Hubungi Saya
Hubungi Saya untuk sebarang pertanyaan dsb.

Sama Berlindung Sama Beruntung

PAUTAN LAMANWEB YANG MEMBERI MANFAAT

.

Takaful Am (Under Construction)

Insurans Kenderaan

1. Insurans Secara Islam

2. Bayaran Premium adalah SAMA

3. NCD boleh dipindahkan dari mana mana Syarikat Insurans

4. BANTUAN IKHLAS 24 Jam. Hanya Dail 1-300-88-0048

5. Jaminan 6 bulan keatas kerja kerja pembaikkan

6. Panel Workshop yang diluluskan oleh PIAM 

7. Electronic Claim Estimation System -

8. E - Covernote - Dihubungkan secara Online dengan JPJ. 

9. Pembahagian keuntungan antara Peserta dan Syarikat  

3..4.5.6789email ke  takafulku@yahoo.com untuk pertanyaan

www.pendapatan.com (Under Construction)

Pelajari memulakan perniagaan/mendapat income melalui internet

Mas Kahwin Yang Hilang (Under Construction)

Rahsia Internet    

Formula Luar Biasa (Under Construction)

Rahsia Internet    

Formula CD 40 (Under Construction)

Rahsia Internet  

www.e-kedai.com.my (Under Construction)

Kedai Alam Maya

http://www.bicaraislam.tripod.com 

Kuliah Agama       

e-Book (Under Construction)  

Rahsia Internet

Novel Terkini (Under Construction)

Rahsia Internet    

.

We need to be diffrent, to be excellent

.

Homepage ini sedang dibangunkan

 Sila Kunjungi Laman Web ini untuk mendapatkan maklumat terkini.
Untuk Sebarang Pertanyaan, Sila email ke 
takafulku@yahoo.com

http://www.takafulku.tripod.com